SUPAFIL LOFT 045 – foukaná izolace

SUPAFIL LOFT 045 – foukaná izolace sklovláknitý materiál

Tato foukaná izolace Supafil Loft 045 je výborným tepelně izolačním materiálem. Vyrábí se z čistého recyklovaného skla (až 60%), bez dalších pojiv a chemikálií. Je nehořlavá – třída reakce na oheň A1.

Foukaná sklovláknitá izolace SUPAFIL LOFT 045

Výhodou této izolace je snadná a rychlá instalace. I pro těžko dostupné konstrukce budov je aplikace touto izolací velmi snadná.

Izolace Supafil Loft nemá dopad na životní prostředí, tím že je na výrobu použit recyklovaný materiál.

Panenské vlákno, které je vyrobeno z recyklovaného skla je napuštěné silikonem, jedná se tedy o nenasákavý materiál.

Nejvíce se využívá k zateplení nízkoenergetických a pasivních domů. Touto ízolací se nejčastěji vyplňují prostory mezi trámy a vyplňování vzduchotěsných mezer ve střechách domu.

Paramerty sklovlánité foukané izoalce SUPAFIL LOFT 045

 • Součinitel tepelné vodivosti
 • λ = 0,0395 [W/mK] ◄ Energeticky velmi úsporné
 • Při aplikaci dutých stěn je součinitel tepelné vodivosti
 • λ = 0,034 [W/mK] ◄ Energeticky úsporné
 • hustota ≥ 30 kg / m3 - při aplikaci dutých stěn
 • velmi snadná aplikace pro těžko dostupné konstrukce
 • snadná manipulace
 • nízké zatížení konstrukce
 • dopadající hluk mnohem lépe pohlcuje
 • požární bezpečnost – třída reakce na oheň A1 (nejlepší třída)
 • třída sesednutí S1 – což je 1% slehavost materiálu
 • díky hydrofobizaci jde o nenasákavý materiál (vlákno je napuštěno silikonem)
 • skelné vlákno bez pojiva
 • aplikaci provádíme pomocí přístroje Tajfun
 • objemová hmotnost izolace je 11 - 15 kg/m3
 • zaručíme žádné blokády při procesu instalace
 • izolace Supafil Loft 045 snižuje dopad na životní prostředí
 • na výrobu je použito až 60% recyklovaného skla
 • velmi vysoký akustický výkon

Aplikaci provádíme aplikačním přístrojem pod tlakem hadicí. Tato aplikace je provedena maximálně do 3 hodin.  

Foukaná sklovláknitá izolace SUPAFIL LOFT 045 se vyznačuje unikátními vlastnostmi, mezi které patří např. jejíschopnost propouštět vodní páru skrz konstrukci, čímž výrazně snižuje možnost vzniku plísní. Foukaná izolace SUPAFIL LOFT 045 dýchá, nesesedá a je odolná vůči horku, vlhku i škůdcům.

Zateplení domu pomocí foukané sklovláknité izolace SUPAFIL LOFT je velice rychlé a bez zbytečného nepořádku. K aplikaci je potřeba pouze několik otvorů, kterými se pomocí vložené hadice snadno vyplní celý prostor foukanou izolací. Foukaná sklovláknitá izolace SUPAFIL LOFT 045 je tedy ideální pro vyplnění složitých nebo těžce přístupných míst a dutin.

Foukaná sklovláknitá izolace SUPAFIL LOFT 045 a její použití:

 • Zateplení trámových stropů
 • Trámové stropy
 • Nízkoenergetické a pasivní domy
 • Vazníkové krovů bungalovů
 • Zemědělské budovy
 • Dvouplášťové ploché střechy
 • Vazníkové krovy bungalovů
 • Zemědělské budovy
 • Dvouplášťové ploché střechy