PROMASPRAY® T – omítková směs

PROMASPRAY® T – omítková směs

Omítková směs PROMASPRAY® T

Jedná se o průmyslově vyráběnou suchou omítkovou směs, která je složená z biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva. Je určena pro nástřik stavebních konstrukcí v interiéru nebo v místech, ve kterých je nástřik chráněn před přímým působením klimatických podmínek.

Promaspray T je používán především primárně jako tepelná izolace stavebních konstrukcí, dále ale také pro zlepšení akustických a požárně ochranných vlastností.

Promaspray T je určený k aplikaci betonových a ocelobetonových konstrukcí. Použití je zejména na železobetonové stropní desky, průvlaky a trámy, stropní konstrukce z trapézového nebo samosvorného plechu a s betonovou výplní. Vhodný je především k aplikaci prvků složitých tvarů.

Promaspray T je velmi odolný vůči hnilobě, hlodavcům a škůdcům. Promaspray T je netoxický a lze jej barevně upravit.

Aplikace je velmi snadná. Provádí se stříkáním pomocí omítacího stroje. Tato aplikace je prováděna odborně našimi proškolenými pracovníky.

Naší prioritou je spokojenost zákazníka při poskytování služeb a na zakázkách malého i velkého rozsahu. Naše služby jsou na profesionální úrovni. Při sjednávání zakázek se zákazníky klademe velký důraz a technické posouzení a provedení zakázek a to v maximálním rozsahu.

 

Technické údaje

Barva a povrchová úprava

šedobílý, strukturovaný povrch, po aplikaci lehce stlačen hladítkem nebo válečkem; pro dosažení tvrdšího povrchu nebo barevnosti je možné aplikovat doporučené vrchní nástřiky.

Minimální tloušťka

10 mm

Maximální tloušťka

100 mm při 1 vrstvě nástřiku
160 mm při 2 vrstvách nástřiku

Teoretická vydatnost

cca 103 m2/t při tloušťce nástřiku 65 mm

Tuhnutí

hydraulické

Doba schnutí

2 až 6 hodin při teplotě 20° C a 50% relativní vlhkosti; úplné vytvrzení cca po 24 hodinách

Objemová hmotnost

165 kg/m3 ± 9 % (provedeného a vytvrzeného nástřiku

Tepelná vodivost

ΛD = 0,041 W/m.K

Faktor difúzního odporu

2,47 podle EN ISO 12572

Koefi cient zvukové pohltivosti

ΑW = 0,8 při tloušťce nástřiku 60 - 80 mm

Vzduchová neprůzvučnost

Rw (C; Ctr) = 58 (-2; -8) dB při tloušťce betonové desky 140 mm a tloušťce nástřiku 160 mm

Třída reakce na oheň

A1 dle ČSN EN 13501-1

Vyvíjení kouře

nevyvíjí zplodiny hoření

Hodnota pH

9

Izolační schopnost konstrukcí je vyjádřena součinitelem prostupu tepla U [W/m2.K]. Tloušťka nástřiku Promaspray T bývá stanovena výpočtem dle požadavku na hodnotu součinitele prostupu tepla podle typu stavební konstrukce.