Promaspray F250 - Protipožární izolace

Protipožární izolace Promaspray F250

Promaspray F 250 je suchá omítková směs, která je průmyslově vyráběná. Tato směs je určena pro nástřik konstrukcí – vnitřního prostředí. Tato protipožární izolace je vyrobena z biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva. Promaspray F 250 nepraská a ani se neláme, za běžných podmínek. Urřen je především k aplikaci ocelové a betonové konstrukce a stropů z trapézových plechů. Vhodný je také pro aplikaci prvků složitých tvarů nebo jako požárně ochranná membrána.

Konstrukce, které byly ošetřeny nástřikem Promaspray F250 prošly celou řadou testů požární odolnosti. Tyto testy byly schváleny v nezávislých laboratořích po celém světě.

Jedná se o trvanlivý nástřik s nízkou objemovou hmotností. Tento nástřik Promaspray F250 splňuje hodnoty požární odolnosti až do 240 minut. Při spodní aplikaci na stropní konstrukci slouží také jako velmi účinná tepelná izolace.

Naší prioritou je spokojenost zákazníka při poskytování služeb a na zakázkách malého i velkého rozsahu. Naše služby jsou na profesionální úrovni. Při sjednávání zakázek se zákazníky klademe velký důraz a technické posouzení a provedení zakázek a to v maximálním rozsahu.

Technické údaje:

 • Barva a povrchová úprava – šedobílý strukturovaný povrch
 • Minimální tloušťka – 10mm
 • Spotřeba bez prostřiku – 4,8kg/m2 při 18mm tloušťky
 • Tuhnutí – hydraulické
 • Doba schnutí – 2 až 6 hodin při teplotě 20oC a 50% relativní vlhkosti. Úplné vytvrzení je p24 hodinách
 • Objemová hmotnost – 264kg/m3 provedeného nástřiku
 • Soudržnost – bez prasklin nebo delaminace jednotlivých vrstev
 • Následky průhybů – bez prasklin nebo delaminace jednotlivých vrstev za běžných podmínek
 • Přídržnost – 1,2kPa na čisté oceli
 • Třída reakce na oheň – A1 dle ČSN EN 13501-1
 • Vyvíjení kouře – nevyvíjí zplodiny hoření
 • Tepelná vodivost – 0,043 W/mK při 24oC
 • Odolnost proti korozi – nepodporuje korozi oceli
 • Hodnota pH – 9,5
Protipožární izolace PROMASPRAY® F250 je účinný a trvalý nástřik zvyšující požární odolnost ocelových a betonových konstrukcí nebo trapézových plechů. PROMASPRAY® F250 je průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro nástřik konstrukcí ve vnitřním prostředí. Základem výrobku je směs z biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva. Za běžných podmínek PROMASPRAY® F250 nepraská ani se neláme. Protipožární izolace je vhodná také pro aplikaci na tvarově složité prvky, či jako požárně ochranná membrána.

Požární odolnost:
Konstrukce chráněné nástřikem PROMASPRAY® F250 prošly řadou testů požární odolnosti ve schválených nezávislých laboratořích po celém světě. Požární odolnost nástřiku se pohybuje až do 240 minut. Konkrétní proces aplikace a množství izolace vám sdělíme na požádání.

Oblast použití:
Trvanlivý nástřik se vyznačuje nízkou objemovou hmotností a vysokou požární odolností. Velmi účinný je PROMASPRAY® F250 také jako tepelná izolace, zejména při spodní aplikaci na stropní konstrukci. K dispozici jsou také fixační podkladní mezivrstvy pro ocelové konstrukce – FIXO-M a pro betonové konstrukce – FIXO–B.