PROMADUR – protipožární nátěr na dřevo

PROMADUR – protipožární nátěr na dřevo

Tento protipožární nátěr Promadur je požárně ochranný nátěr, který působením ohně a žáru zpěňuje. V případě požáru uzavírá a chrání podklad.

Všechny objekty mají svojí nosnou konstrukci – kostru. V případě vzniku požáru je nutné tuto konstrukci ochránit a zajistit tím stabilitu objektu po celou dobu, která je potřebná k evakuaci osob a zajištění zásahu HSZ.

Firma Promat vyvinula další možnou alternativu k dobře známým ochranám nosných konstrukcí. Nátěry na dřevo Promadur jsou velmi dobře fungující systémy protipožárních nátěrů.

Tento nátěr se používá ke zvýšení požární odolnosti dřevěných nosných konstrukcí objektů, ke snížení stupně hořlavosti dřeva na B a snížením indexu šíření plamene po povrchu na Is = 0,0mm/min, Promadur Color Is = 50,0 mm/min.

Naší prioritou je spokojenost zákazníka při poskytování služeb a na zakázkách malého i velkého rozsahu. Naše služby jsou na profesionální úrovni. Při sjednávání zakázek se zákazníky klademe velký důraz a technické posouzení a provedení zakázek a to v maximálním rozsahu.