CLIMAWOOD – dřevovláknitá foukaná izolace

CLIMAWOOD – dřevovláknitá foukaná izolace

Dřevovláknitá foukaná izolace CLIMAWOOD

Tato tepelně akustická izolace Climawood se skládá z čistých volných dřevěných vláken, které spolehlivě vyplní duté prostory, které jsou bez mezer a spár.

Vyrábí se rozvlákňováním borového dřeva. Při tomto procesu výroby jsou přidávány postupně další minerální přísady, které zvyšují odolnost proti nežádoucím škůdcům a plísním.

Je tedy ekologickým výrobkem, který nemá žádný dopad na životní prostředí a tímto vytváří zdravé klima.

Aplikaci tepelné izolace Climawood provádíme foukáním nebo objemovým plněním. Tento dřevitý materiál se dostaně do těžko prostupných míst a tím dochází k perfektní izolaci střech, stropů nebo dutin ve stěnách.

Dřevovláknitá foukaná izolace Climawood je velmi spolehlivou akustickou izolací. Je však nutné podotknout, že musí být dodrženy pokyny výrobce, které se týkají objemové hmotnosti, aby tato dřevovláknitá foukaná izolace neslehla.

Naší prioritou je spokojenost zákazníka při poskytování služeb a na zakázkách malého i velkého rozsahu. Naše služby jsou na profesionální úrovni. Při sjednávání zakázek se zákazníky klademe velký důraz a technické posouzení a provedení zakázek a to v maximálním rozsahu.

Technické parametry foukané izolace CLIMAWOOD

 • Climawood je unikátní tepelnou izolací z čistých dřevěných vláken
 • je chráněna proti škůdcům a plísním
 • je šetrná k životnímu prostředí
 • používá se především k zateplování vnějších i vnitřních konstrukcí, jako jsou stropy, podlahy, podkroví, stěny nebo příčky
 • použití je možné i pro prefabrikovanou výrobu
 • jde o přírodní izolaci
 • u izolace Climawood je vysoká akumulace tepla
 • aplikace je prováděna našimi odbornými pracovníky
 • deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,040 W/m.K
 • měrná tepelná kapacita (akumulace tepla) cD = 2100 J/kg.K
 • objemová hmotnost izolace: 32 – 45 kg/m3 (dle konstrukce a použití)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1 – 2 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: E (ČSN EN 13501-1)
 • vysoká požární odolnost
 • slehnutí materiálu (objemové plnění - střechy, stropy, příčky) = neměřitelné (≤1%)