CLIMATIZER PLUS – foukaná celulózová izolace

CLIMATIZER PLUS – foukaná celulózová izolace

Tato tepelně akustická izolace Climatizer Plus, která je na bázi celulozových vláken, má dlouholetou historii v Severní Americe.

Technologie výroby je upravována tak, aby splňovala požadavky, které se na tepelné izolace kladou. Izolace Climatizer Plus je přírodním materiálem, který se vyrábí z recyklovaného novinového papíru a ten je základem pro výrobu této izolace.

Tato izolace je velmi odolná vůči hlodavcům, hmyzu, plísním a v neposlední řadě také ohni a to díky speciální impregnaci vláken spolu s dalšími přísadami.

Izolace Climatizer Plus je ekologicky šetrná. Výrobce garantuje záruku na materiál 20 let.

Mezi největší výhody této přírodní izolace patří schopnost vyrovnat se s vlhkostí, což umělé izolace umí pouze v mnohem menší míře.

Tuto přírodní izolaci Climatizer Plus využíváme nejvíce u novostaveb, dále také rekonstrukcí rodinných domů a dalších budov, ve kterých je to možné technologicky, dle konstrukce budovy.

Tato tepelná izolace Climatizer Plus je v registraci systému Zelená úsporám.

Naší prioritou je spokojenost zákazníka při poskytování služeb a na zakázkách malého i velkého rozsahu. Naše služby jsou na profesionální úrovni. Při sjednávání zakázek se zákazníky klademe velký důraz a technické posouzení a provedení zakázek a to v maximálním rozsahu.

Foukaná izolace Climatizer Plus Vám ušetří až třetinu nákladů na energie.

Garance izolačních vlastností Climatizer Plus je 20 let.

Vynikajíci tepelná izolace foukané izolace Climatizer Plus

 • tepelná vodivost λ < 0,040
 • izolace je velmi účinná v zimě i v létě díky měrné tepelné kapacitě
 • nízký difuzní odpor umožní konstrukce s difúzně otevřenou skladbou
 • vynikající protipožární vlastnosti – vysoká odolnost při aplikaci v dřevostavbách
 • perfektní zlepšení akustiky staveb

Investice do Izolace Climatizer Plus má velmi rychlou návratnost

 • profesionální firmy poskytnou dodávky materiálu až na stavbu
 • krátké dodací lhůty
 • vysoká produktivita práce
 • ani při dostatečném zateplování se nenaruší provoz stavby
 • krátkodobá návratnost investice

Aplikace foukané izolace je velmi rychlá a snadná

 • celulozové vlákno, které je z přírodního materiálu vyplní veškeré mezery a tepelné mosty
 • nabízíme konzultaci s našim pracovníkem zcela zdarma
 • nezávazná cenová nabídka
 • aplikace se běžně provádí do 5 dnů od objednání po celé ČR

Zaručujeme ekologickou a zdravotní nezávadnost materiálu

 • je prvním ekologickým výrobkem v postkomunistických státech Evropy
 • Ekologický výrobek, který je zároveň technicky špičkový
 • odolný proti plísním, hlodavcům a jiným škůdcům, je biologicky odbouratelný

TECHNICKÁ DATA CLIMATIZER PLUS

Technické normy

ČSN 727032, 727303, 727006, 727010, 730802, 730862, 730863, 730501 a kanadská norma OGSB 51-GP-60M

Směrodatné vlastnosti

 • při volném foukání strojem na volné vodorovné plochy: 30 – 48 kg.m-3
 • při objemovém plnění strojem do vodorovných, šikmých nebo svislých konstrukcí: 34 – 68 kg.m-3
 • při max. zhutnění, případně nástřikem s lepidlem: 45 – 90 kg.m-3
 • při nástřiku s vodou: 38 – 50 kg.m-3

Součinitel tepelné vodivosti

 • 0,035 W. m-1.K-1 (suchý materiál) – laboratorní hodnota
 • 0,037 W. m-1.K-1 (suchý materiál) – výpočtová hodnota
 • 0,039 W. m-1.K-1 (suchý materiál) – hodnota měřená na stavbě
 • 0,039 W. m-1.K-1 při nástřiku s vodou
 • 0,042 W. m-1.K-1 při nástřiku s pojivem

Měrná tepelná kapacita

 • Cd = 1907 J / kg . K

Sedavost izolace Climatizer Plus

 • aplikace se provádí tzv. objemovým plněním pro vodorovné / šikmé / svislé konstrukce: 0%
 • aplikace se provádí tzv. volným foukáním na např. nepochozí vodorovnou plochu: 10 – 15% (závisí na síle izolace)

Faktor difúzního odporu

 • μ = 1,1 – 3

Tepelný odpor při tloušťce 20cm (pouze orientačně)

 • R = 5 m2K / W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W / m2 K)

Relativní navlhavost

 • při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 90 % je relativní navlhavost: 16,62 % hmotnosti

Průměrná rovnovážná vlhkost materiálu

 • ve venkovním prostředí s relativní vlhkostí 80% a teplotě 10oC: 8 – 11%

Korozivní účinky

 • Výrobek nepůsobí korozivně na kovy

Klasifikace CLIMATIZERU PLUS dle reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)

 • suchý materiál – C – s1 – d0
 • suchý materiál v dutině za stanovených podmínek – B – s1 – d0
 • nastříkaný s pojivem Karsil – E01 – B – s1 – d0
 • nastříkaný s pojivem Sokrat 2802A – D – s2 – d0

Šíření plamene po povrchu:

 • is = 0,00 mm.min-1 výrobek je stavební hmota, která nešíří plamen
 • vs = 0,00 mm.min-1

Součinitel difuze vodních par:

 • suchý výrobek Δ = 0,086.10-9(s), objemová hmotnost 26 kg.m-3
 • nástřik s vodou Δ = 0,066.10-9(s) obj. hm. 68 kg.m-3
 • nástřik s lepidlem Δ = 0,053.10-9(s) obj. hm. 36,9 kg.m-3
 • uváděné teploty při relativní vlhkosti 76 % a teplotě 10 °C

Zvuková pohltivost: Climatizer Plus má velmi dobrou zvukovou pohltivost