ŘEŠENÍ PRO STÁTNÍ SPRÁVU

Především u starších domů strop, který je mezi vytápěným a nevytápěným podlažím (půda, sklep) neposkytuje dostatečnou tepelnou izolaci. Díky izolaci střešního prostoru docílíme nejen výrazného snížení potřeby tepla, ale také se výrazně zvýší tepelná i vlhkostní pohoda v obývaných místnostech.

Tepelná izolace střech

Především u starších domů strop, který je mezi vytápěným a nevytápěným podlažím (půda, sklep) neposkytuje dostatečnou izolaci. Je možné najít konstrukce, které jsou pouze částečně naplněné málo funkční izolaci ze škváry nebo letitou směsí pilin nebo plev s vápnem. Pokud je konstrukce nosných trámů dostatečně dimenzovaná, je možné použití foukané izolace CLIMATIZER PLUS, která tepelně izolační vlastnosti konstrukce výrazně zlepší. Foukaná izolace Climatizer Plus využíváme k zateplení rodinných domů, panelových domů, škol, historických objektů, výrobních a skladových hal, center zábavy a sportovních center.

Pokud je to jen technologicky možné, lze aplikovat foukanou izolaci Climatizer Plus jak do vodorovných, tak i do šikmých či svislých konstrukcí. Použití je vhodné pro zateplení všech částí domu, jako je podlaha, strop, půda, podkroví nebo střecha.

Zateplení svislých konstrukcí metodou suchého přetlakového plnění.

Do připravené konstrukce je možné tepelnou izolaci nafoukat za zvýšené objemové hmotnosti s přeplněním. Objemová hmotnost se zvyšuje od 35 kg/m3. U kolmých stěn a příček se objemová hmotnost pohybuje okolo 60 – 70 kg/m3. Tímto postupem docílíme objemové stálosti aplikované izolace po celou dobu životnosti celé konstrukce – nedochází pak k nežádoucímu sesednutí izolace.

Nejčastěji konstrukci plníme z volného prostoru nad kleštinami do předem připravené dutiny. Jedná se tedy o velmi rychlé bezespárové izolování těchto šikmých konstrukcí a to bez vzniku tepelných mostů. Další metoda, která se využívá je vyplňování konstrukce předvrtaným otvorem a to za použití speciální koncovky se zpětným odvodem přepravního vzduchu.

Aplikace foukané izolace CLIMATIZER PLUS umožní také dodatečnou izolaci půdy bez sejmutí obložení interiéru, zateplení ze střechy nebo spolehlivou izolaci ze strany interiéru při budování podkroví. Tepelně izolační hodnoty foukané izolace Climatizer Plus splňují vysoké požadavky ENEV.

Zateplení fasády

Díky nízkému difuznímu odporu vrstev, které jsou tvořených nástřiky celulózové izolace, je aplikace foukané izolace vhodná i do odvětrávaných zateplovacích systémů. Zpracování je možné za přidání vody nebo speciálních lepidela a to pomoci speciálně vyvinutého lepidla Karsil, které zvyšuje rovněž protipožární vlastnosti. Vhodnou alternativou k deskovým materiálům je tento způsob aplikace velmi vhodný. Nástřiky do konstrukcí provádíme až do tlouštěk 150 mm na stěnách. Využití je možné i při aplikacích na rámové konstrukce dřevodomků a vnitřních příček, jako příspěvek ke zlepšení jejich akustických parametrů.

Aplikační stroj pro tyto metody je vybaven přídavným zařízením pro směšování aplikovaného materiálu s pojivy. Prováděné izolace jsou určeny pro aplikace pod odvětrané fasádní systémy. Základní vrstva je hrubě nanesena na podklad, poté následuje srovnání speciálním válečkem a dále překrytí fasádním obkladem. Při použití dvojitého nosného systému je možné operaci srovnání vynechat. CLIMATIZER PLUS , který je po nástřiku překrytý SLOVINYL SIDINGEM jako finálním fasádním obkladem, nalezneme na řadě rodinných domů, průmyslových hal i sportovních objektů.