ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ

Je mnoho objektů, které jsou znehodnoceny problémy se studenou střechou. Kondenzát, který odkapává je možné nástřikem tenké vrstvy izolace zcela odstranit.

Tento odkapávající kondenzát ničí jak stavební konstrukce, skladované zboží, strojní zařízení, tak i ohrožuje tak i dobytek v zemědělských stavbách. Nástřikem tenké izolační vrstvy je možné tento jev odstranit. Pokud je provedeno komplexní řešení v souvislosti s režimem využití, temperování a odvětrání vlhkosti. Doplňkově je možné tuto aplikaci provést i tam, kde je izolace již instalována (např. na podhledu), ale při náhlých změnách počasí jí odkapávající kondenzát ničí.

OBLASTI NASAZENÍ NÁSTŘIKŮ

1. Nástřiky střech  pod kterými je instalován zateplený podhled

Nástřiky střech, pod kterými je instalován zateplený podhled – nástřik dočasně absorbuje část vlhkosti, která pronikne přes podhled do střešního prostoru a nestačí se tak odvětrat. Na střeše bez nástřiku kondenzuje a odkape tak do izolace na podhledu. Když je nástřik aplikovaný (tloušťka je obvykle kolem 2 mm), tak je střecha teplejší a množství kondenzátu se objemově zmenší a zároveň se část vzniklého kondenzátu dočasně pojme do izolace. Schopnosti celulózové izolace je to, že rychle odvádí vodu z místa vlhčího prostředí do suššího a nástřiková vrstva se rychle vysuší a je tímto připravena na další cyklus. Tímto je účinně zabráněno odkapávání kondenzátu do izolací podhledu. Jako příklad máme některé sanace starších střech bazénů a provozních hal, kde je vyšší vlhkost v interiéru, kde nebyly podhledy provedeny dostatečně parotěsné a odvětrávání střechy není dokonalé, aby se tomuto jevu zabránilo. S nástřikem se provádí rovněž posouzení celkové provozní koncepce a úprava odvětrávání střech.

2. Nástřiky střech bez podhledu

Nástřiky střech bez podhledu – takto konstruované objekty jsou většinou využívané pro skladování zboží, které nepotřebuje vytápění a temperuje tak pouze na teploty nad bodem mrazu nebo se nevytápí vůbec. Zde nastává kondenzace vlivem rozdílných teplot venku a uvnitř objektu a to především v přechodných měsících, jako je jaro a podzim. V nočních a brzkých ranních hodinách střecha představuje nejchladnější plochu v hale a proto se na ní kondenzuje velké množství vodních par z interiéru. Je možné, že tyto páry mohou namrznout i na jinovatku. V dopoledních hodinách nastává odtávání případně odkapávání kondenzátu do prostoru, kde je zboží uskladněno. Nástřik je schopen částečně kondenzaci zabránit a případný kondenzát pohltit. Během dne jej odpaří, aniž by docházelo k odkapávání. Vzhledem k vysoké přilnavosti nástřiku k podkladu není možné, aby byly vytvořeny kondenzační mikroprostory, ve kterých by se kondenzovaná voda hrmodaila.