PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY

Jsou vhodné k použití do interiéru i exteriéru. Tyto ochranné protipožární nátěry zvyšují odolnost ocelových nebo betonových konstrukcí a mohou působit jako tepelná izolace.

Požární odolnost stavebních konstrukcí je možné řešit několika způsoby a to buď přímými zásahy do konstrukce nebo přímých protipožárním nátěrem. Druhá varianta, která je jednodušší a levnější je protipožární nástřik. 

Protipožární nátěry PROTHERM STEEL

Protipožární nátěry PROTHERM STEEL

Naše firma provádí protipožární nátěry jak protipožárními nátěrovými hmotami, které jsou zpěnovatelné a to: PROTHERM STEEL a PROTHERM AQUASTEEL. Tyto protipožární nátěrové hmoty jsou vhodné především pro konstrukce, kde se dbá na výsledný vzhled.

Nástřiková hmota PROMASPRAY F250 chrání konstrukci nejen před požárem, ale zároveň působí jako tepelná izolace, zejména při aplikaci na stropní konstrukci. Je vhodná především do prostor, kde požadavky na funkčnost převyšují požadavky na výsledný vzhled.

Je vhodný také pro aplikaci na tvarově složité prvky nebo jako požárně ochranná membrána.

Protipožární nástřik izolace PROMASPRAY

Protipožární nástřik izolace PROMASPRAY